Placements - Faculty of Pharmacy

Sri Ganganagar Institute of Pharmaceutical Sciences

S.No.NameBatchCompanyDesignation
1.Budhram Soni2006-07Indoco RemindiesMR
2.Ajay Pal2006-07SBBJ Bank P.O.P.O.
3.Amandeep Swami2006-07Pill PharmaMR
4.Rajpal 2006-07CleinMark PharmaceuticalMR
5.Ramchander2006-07Elder Pharma Ltd.MR
6.Rajan Chhabra2006-07Olkem PharmaMR
7.Vijender2006-07NRHMPharmacist
8.Yogesh Kumar2007-08MSN PharmaceuticalMR
9.Pawan Gorela2007-08FDC. PharmaMR
10.Abhishek Yadav2008-09Mankind PharmaMR
11.Bhajan Lal2008-09Olembic PharmaMR
12.Sahil Sethi2008-09Jagdamba AndhvidhyalyaMR
13.Gaurav Kumar2009-10BE Pharmaceutical MR
14.Yadwinder 2009-10FDC. PharmaceuticalMR
15.Sanjeev Kumar 2009-10Mankind PharmaMR
16.Kamal Kant2009-10Abbott PharmaMR
17.Narender Takhar2010-11Olembic PharmaMR
18. Pardeep Singh2010-11Swiss Pharma SgnrMR
19.Nakul Puri2010-11Micro PharmaceuticalMR
20.Santosh Kumar2010-11Pavoreal Healt CarMR
21.Bhanwar Singh2010-11BRD MedilabMR
22.Kapil Munjal2011-12Best to cham PharmaMR
23.Kumar Shobhit2011-12Meyer OrganicesMR
24.Amar Singh2012-13United BiotechMR
25.Ashish Kumar2012-13Endura PharmaceuticalMR